Aktivitelerimiz özetle aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

  • Meteorolojik ve Hidrolojik Ölçüm Cihaz ve Sistemleri

  • Elektronik ölçüm sistemleri

  • Data toplama sistemleri

  • Radyo Telemetri Sistemleri

  • Güvenlik sistemleri

  • Meteorolojik Radar sistemleri

  • Uzaktan algılama sistemleri

  • Nükleer Ölçüm Sistemleri

  • Havalmn.& meteoroloji Otomatik Meteoroloji İstasyonu İmalatı

  • Hidrolojik ölçüm cihazları imalatları

  • Hidrolik ve Rüzgar Enerji Santral yatırımları

  • Rüzgar Ölçüm Sistemleri

  • Temsilcilik, Dağıtım, İthalat, Satış ve Satış Sonrası Servis

Bazı Müşterilerimiz:

  • Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ)

  • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)

  • Orman Bakanlığı

  • Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE)

  • Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  • Devlet Hava Meydanları ve Limanları İşletmesi (DHMİ)

  • Üniversiteler

  • Milli Savunma Bakanlığı (MSB)

  • Türk Atom Enerji Kurumu (TAEK)

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi

  • Niğde Belediyesi

  • Thames Water Su Hizmetleri

  • Endüstriyel Tesisler ve diğer özel kuruluşlar

Elite A.Ş. - Hakkımızda

Son yıllarda tamamladığımız
Meteorolojik ve Hidrolojik Projeler: